Здравейте и добре дошли! 

 

            Тук ще намерите малко за професионалния ми път, интересите ми и ще се запознаете с услугите, които предлагам и цените им.
            Опитът ми с психологическото консултиране датира от 2003 г., когато  завърших магистратурата си по психология. 
         Имах честта да работя на "Телефона на доверието" към БЧК няколко години, редом с доайени на психотерапията в България. 
      Във времето се занимавах и със зависимости, и с подпомагане и ресоциализация на жертви на трафик, а в последните години консултирах частна детска градина, правих обучения в методи за ранно детско развитие и тренинги за емоционална интелигентност. 
          Привърженик съм на концепцията за учене цял живот, която ме провокира да запиша трета магистратура, множество обучения,  и най - дългосрочното и важно за мен-по ПСИХОТЕРАПИЯ. Част от дипломите и сертификатите ми може да разгледате по-долу.
            Интерес за мен представляват новите технологии в невронауките, както и невро- и биофийдбека, метода Томатис, а така също и други приложения.

 

          Регистрацията ми в Дружеството на психолозите е с номер BG RP 2339 – 2634 (6001).                   
Дипломи и сертификати