Здравейте и добре дошли! 

 

                   Тук ще намерите малко за професионалния ми път, интересите ми и ще се запознаете с услугите, които предлагам и цените им.
                   Опитът ми с психологическото консултиране датира от 2003 г. Приключвайки магистратурата си по психология, избрах за тема на дипломната си работа "Методи и техники за телефонно консултиране" и имах честта да работя на "Телефона на доверието" към БЧК няколко години, редом с доайени на психотерапията в България. Тогава преминах и обучения по кризисна интервенция. Във времето се занимавах и с подпомагане и ресоциализация на жертви на трафик и зависими, а в последните години консултирах частна детска градина, правих обучения в методи за ранно детско развитие и тренинги за емоционална интелигентност. 
                           Привърженик съм на концепцията за учене цял живот, която ме провокира да запиша трета магистратура и няколко дългосрочни обучения, едното от които по психотерапия. Част от дипломите ми може да разгледате по-долу.
                   Интерес за мен представляват новите технологии в невронауките, както и невро- и биофийдбека, метода Томатис, а така също и други приложения.

 

          Регистрацията ми в Дружеството на психолозите е с номер BG RP 2339 – 2634 (6001).                   
Дипломи и сертификати